Usługi

Ortopedia

Ortopedia

Diagnostyka chorób narządu ruchu obejmująca nie tylko dokładną ocenę zwierzęcia w spoczynku i ruchu, ale także takie badania dodatkowe jak badanie RTG, USG czy znieczulenia diagnostyczne. Wykonuję mezoterapię, iniekcje dostawowe i inne zabiegi terapeutyczne, w zależności od aktualnych potrzeb danego pacjenta.

Gastroskopia

Gastroskopia

Rodzaj badania obrazowego, polegającego na wprowadzeniu przez nos i przełyk sondy zakończonej kamerą, dzięki czemu możliwa jest dokładna ocena błony śluzowej przełyku i żołądka we wszystkich jego częściach, co ma kluczowe znaczenie w diagnostyce m.in choroby wrzodowej żołądka, robaczyc i innych chorób trudnych do zdiagnozowania przy pomocy innych badań. Jest to badanie mało inwazyjne, wymagające jedynie odpowiedniego przygotowania konia w dniu zabiegu (głodówka) i lekkiej sedacji przed samym badaniem.

Endoskopia dróg oddechowych i RTG płuc

Endoskopia dróg oddechowych i RTG płuc

Podobne badanie do gastroskopii, ale w tym przypadku ocenie podlegają elementy układu oddechowego – od jam i małżowin nosowych, przez worki powietrzne, krtań i tchawicę aż po oskrzela. Badanie to jest przydatne w diagnostyce takich chorób jak dychawica świszcząca, infekcje dróg oddechowych różnego tła, stwierdzanie obecności ciał obcych, a także umożliwia pobieranie materiału do badań cytologicznych, mikrobiologicznych i innych.

Stomatologia

Stomatologia

Zmiany użytkowania i żywienia koni na przestrzeni wielu lat, spowodowały zwiększenie częstotliwości występowania chorób zębów u tych zwierząt. Coraz więcej Właścicieli jest świadomych konieczności dbania o prawidłowy stan uzębienia swoich podopiecznych, a dzięki rozwojowi stomatologii weterynaryjnej oraz odpowiedniemu sprzętowi większość zabiegów możliwa jest do przeprowadzenia w stajni (m.in. korekcja uzębienia, ekstrakcja, zdejmowanie kamienia itp).

Dermatologia

Dermatologia

Jest dziedziną zajmującą się chorobami skóry i jej wytworów. Choroby te rzadko co prawda bywają niebezpieczne dla koni, jednak często są uciążliwe zarówno dla właściciela jak i zwierzęcia, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie rozpoznawanie i leczenie (bardzo często trudne i długotrwałe). Najczęstszymi chorobami skóry są choroby pasożytnicze (np.świerzb), grzybice i sarkoidy.

Profilaktyka

Profilaktyka

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Każdy o tym wie, ale nie każdy pamięta. Okresowe szczepienia, odrobaczanie czy kontrola stanu uzębienia powinny być wykonywane regularnie, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko rozwoju chorób, które w ciężkich przypadkach mogą doprowadzić nawet do śmierci zwierzęcia.

Leczenie zachowawcze kolek

Leczenie zachowawcze kolek

Kolka to zespół objawów wskazujących na silny ból brzucha konia. Może on mieć wiele przyczyn, a szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia ma często kluczowe znaczenie dla przeżycia zwierzęcia. Często możliwe jest leczenie konia w stajni bez konieczności wysyłania go do kliniki, jednak decyzja taka może być podjęta tylko przez lekarza weterynarii po dokładnym zbadaniu konia. 

Badanie kupno-sprzedaż

Badanie kupno-sprzedaż

W przypadku zakupu konia nie tylko jego wygląd i pochodzenie są ważne, ale przede wszystkim aktualny stan zdrowia, dlatego przed dokonaniem zakupu konieczne jest dokładne zbadanie zwierzęcia. Badanie takie, oprócz standardowego badania klinicznego obejmuje również m.in. wykonanie zdjęć rentgenowskich i endoskopii górnych dróg oddechowych.

Diagnostyka labolatoryjna

Diagnostyka labolatoryjna

Badania laboratoryjne są badaniami dodatkowymi, które często pozwalają na postawienie ostatecznej diagnozy lub umożliwiają wykluczenie choroby. Standardowo wykonujemy badanie podstawowe krwi tj. morfologię i biochemię, a także badania histopatologiczne chorobowo zmienionych tkanek, badania bakteriologiczne, serologiczne i inne.  

Zabiegi chirurgiczne w terenie

Zabiegi chirurgiczne w terenie

Nie wszystkie zabiegi chirurgiczne muszą być wykonywane w warunkach szpitalnych. Niektóre z nich jak np. wycinanie zmian skórnych (m.in. sarkoidy), szycie ran czy kastracje możliwe są do wykonania w warunkach terenowych, a brak konieczności wiezienia konia do kliniki nie tylko zmniejsza stres zwierzęcia, ale także eliminuje koszty związane z jego transportem i hospitalizacją.

Okulistyka

Okulistyka

Badanie wyglądu i integralności podstawowych struktur oka, ocena dna oka wraz z tarczką nerwu wzrokowego, ocena przezierności i ciągłości rogówki, wykluczenie obecności ciał obcych, to podstawowe elementy badania okulistycznego, których przeprowadzenie jest konieczne do ustalenia odpowiedniego leczenia i prawdopodobnego rokowania.